Prikazano 1-30 od 23992 zapisa
Balkanski Vlasi u svijetlu podataka bizantskih autora / Zef Mirdita.
Balkanski Vlasi u svijetlu podataka bizantskih autora / Zef Mirdita.
1
Prvi kongres Jedinstvenih sindikata Hrvatske / Zdenko Radelić
Prvi kongres Jedinstvenih sindikata Hrvatske / Zdenko Radelić
8
Četvrti kongres URSSJ-a i pitanje jedinstva radničke klase / Bosiljka Janjatović.
Četvrti kongres URSSJ-a i pitanje jedinstva radničke klase / Bosiljka Janjatović.
9
Jedinstveni sindikati Hrvatske (1945.-1946.) / Zdenko Radelić
Jedinstveni sindikati Hrvatske (1945.-1946.) / Zdenko Radelić
10
"Pruska-Njemačka" i saveznonjemačka historijska znanost / Gunter Schodl
18
Dokumenti o hrvatskom pokretu iz 1849. godine / Tomislav Markus.
Dokumenti o hrvatskom pokretu iz 1849. godine / Tomislav Markus.
24
Prilog za biografiju Ante Cilige / Petar Strčić.
Prilog za biografiju Ante Cilige / Petar Strčić.
30