Prikazano 1-22 od 22 zapisa
Tito u Kraljevici i Ogulinu / Vinko Antić
Tito u Kraljevici i Ogulinu / Vinko Antić
4
Divizijske novine 13. primorsko-goranske udarne divizije : izbor članaka / Mihael Sobolevski.
Divizijske novine 13. primorsko-goranske udarne divizije : izbor članaka / Mihael Sobolevski.
7
Božo Vidas Vuk : (prilozi za biografiju) / Mihael Sobolevski.
Božo Vidas Vuk : (prilozi za biografiju) / Mihael Sobolevski.
9
Bombaški proces Josipu Brozu / Mihael Sobolevski.
Bombaški proces Josipu Brozu / Mihael Sobolevski.
10
Kulturno-prosvjetni rad u Trinaestoj primorskoj-goranskoj diviziji u toku NOR-a / Mihael Sobolevski Mihael Sobolevski
Kulturno-prosvjetni rad u Trinaestoj primorskoj-goranskoj diviziji u toku NOR-a / Mihael Sobolevski Mihael Sobolevski
11
Ogulinski proces Josipu Brozu / Mihael Sobolevski ; [predgovor Pavle Gregorić].
Ogulinski proces Josipu Brozu / Mihael Sobolevski ; [predgovor Pavle Gregorić].
13
Osnivanje Komunističke partije Rijek 1921. / Mihael Sobolevski
Osnivanje Komunističke partije Rijek 1921. / Mihael Sobolevski
14
Ogulinski proces Josipu Brozu 1927. / Mihael Sobolevski.
Ogulinski proces Josipu Brozu 1927. / Mihael Sobolevski.
15
16
Partizanska Drežnica / Mihael Sobolevski
Partizanska Drežnica / Mihael Sobolevski
17
Radnički pokret u Gorskom Kotaru 1918.-1924. / Mihael Sobolevski
Radnički pokret u Gorskom Kotaru 1918.-1924. / Mihael Sobolevski
18
Il Partito comunista di Fiume : documenti = Komunistička partija Rijeke : građa : 1921-1924. / Luciano Giuricin, Mihael Sobolevski.
Il Partito comunista di Fiume : documenti = Komunistička partija Rijeke : građa : 1921-1924. / Luciano Giuricin, Mihael Sobolevski.
20
Vladimir Čopić : 1891-1939 / Mihael Sobolevski.
Vladimir Čopić : 1891-1939 / Mihael Sobolevski.
21
Tito na Rabu = Tito on the Island of Rab / tekst, text Mihael Sobolevski ; [fotografije Frane Pičuljan, Frane Morić ; prijevod Ante Lakoš].
Tito na Rabu = Tito on the Island of Rab / tekst, text Mihael Sobolevski ; [fotografije Frane Pičuljan, Frane Morić ; prijevod Ante Lakoš].
22