Naša argumentacija / E. Kardelj, S. [Sava] Kosanović, Lj. [Ljubo] Leontić. Načelne primjedbe u pitanju Trsta / Stefan Mitrović.
Naša argumentacija / E. Kardelj, S. [Sava] Kosanović, Lj. [Ljubo] Leontić. Načelne primjedbe u pitanju Trsta / Stefan Mitrović.