KPJ u borbi za novu Jugoslaviju, za narodnu vlast i socijalizam : referat održan na 5. kongresu KPJ / Edvard Kardelj.
KPJ u borbi za novu Jugoslaviju, za narodnu vlast i socijalizam : referat održan na 5. kongresu KPJ / Edvard Kardelj.