Glavne karakteristike Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije : obrazloženje nacrta Ustava / Edvard Kardelj.
Glavne karakteristike Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije : obrazloženje nacrta Ustava / Edvard Kardelj.