Borba KPJ za novu Jugoslaviju : informacioni referat na savjetovanju komunističkih partija u Poljskoj / Edvard Kardelj.
Borba KPJ za novu Jugoslaviju : informacioni referat na savjetovanju komunističkih partija u Poljskoj / Edvard Kardelj.