Kad i u kojim povijesnim okolnostima Murterini i Betinjani dolaze na Kornate? / Kristijan Juran.
Kad i u kojim povijesnim okolnostima Murterini i Betinjani dolaze na Kornate? / Kristijan Juran.