Fotografski albumi u Zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskog povijesnog albuma / Rhea Ivanuš
Fotografski albumi u Zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskog povijesnog albuma / Rhea Ivanuš