Godišnjak pomorskog muzej u Kotoru / gl. i odgovorni urednik Mileva Fujošević
Godišnjak pomorskog muzej u Kotoru / gl. i odgovorni urednik Mileva Fujošević