Građa KP Hrvatske 1941-1945 u arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske / Ana Feldman
Građa KP Hrvatske 1941-1945 u arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske / Ana Feldman