Izvještaj o agitaciono-propagandom radu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije : referat održan na V. kongresu KPJ / Milovan Đilas
Izvještaj o agitaciono-propagandom radu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije : referat održan na V. kongresu KPJ / Milovan Đilas