Govor u političkom komitetu organizacije Ujedinjenih Nacija održan 5. novembra 1949. / Milovan Đilas
Govor u političkom komitetu organizacije Ujedinjenih Nacija održan 5. novembra 1949. / Milovan Đilas