10. zasedáni ustžidniko vybom Komunisitiché strany Československe ve dnech 10. a 11. rijna 1988. /
10. zasedáni ustžidniko vybom Komunisitiché strany Československe ve dnech 10. a 11. rijna 1988. /