Khalkhin-Gol. Issledovnija, dokumenty, kommentarii. K 70-letiiu načala Vtoroj mirovoj vojny / T.S. Buševa
Khalkhin-Gol. Issledovnija, dokumenty, kommentarii. K 70-letiiu načala Vtoroj mirovoj vojny / T.S. Buševa