Akumulacija kapitala u svjetskim razmjerima : kritika teorije nerazvijenosti [predgovor i prevod Faruk Redžepagić] / Samir Amin
Akumulacija kapitala u svjetskim razmjerima : kritika teorije nerazvijenosti [predgovor i prevod Faruk Redžepagić] / Samir Amin