Industrijski razvoj Varaždina do 1941. godine / Zdenka Šimončić-Bobetko
Industrijski razvoj Varaždina do 1941. godine / Zdenka Šimončić-Bobetko