Zakoniti odnošaji Hrvatske, Dalmacije i Slavonije prema Austriji i Ugarskoj.
Zakoniti odnošaji Hrvatske, Dalmacije i Slavonije prema Austriji i Ugarskoj.