50-obljetnica Hrvatske franjevačke kustodije Svete Obitelji / [uredili i priredili Častimir Majić i Lawrence Frankovič] = Golden jubilee of the Croatian Franciscian Custody of the Holy Family : [1926-1976] / [compiled and edited by Timothy Majić and Lawrence Frankovich].
50-obljetnica Hrvatske franjevačke kustodije Svete Obitelji / [uredili i priredili Častimir Majić i Lawrence Frankovič] = Golden jubilee of the Croatian Franciscian Custody of the Holy Family : [1926-1976] / [compiled and edited by Timothy Majić and Lawrence Frankovich].