Narodne pjesme : na ikavsko-štokavskom govoru stanovnika hrvatskog podrijetla Mundimitra-Sti Filića-Kruča-u pokrajini Molise-Srednja Italija = Popular songs : in the dialect of the Croatian solonies in Central Italy = Canti popolari : nel dialetto delle colonie croate del Molise / sabrao i priredio Božidar Vidov.
Narodne pjesme : na ikavsko-štokavskom govoru stanovnika hrvatskog podrijetla Mundimitra-Sti Filića-Kruča-u pokrajini Molise-Srednja Italija = Popular songs : in the dialect of the Croatian solonies in Central Italy = Canti popolari : nel dialetto delle colonie croate del Molise / sabrao i priredio Božidar Vidov.