1. maj 1926. : Živeli nezavisni sindikati! /
1. maj 1926. : Živeli nezavisni sindikati! /