1. Prijedlog zakona o narodnim odborima kotara ; 2. Prijedlog zakona o narodnim odborima gradova i gradskih općina ; 3. Prijedlog zakona o narodnim odborima općina ; 4. Prijedlog zakona o izboru i opozivu odbornika narodnih odbora ; 5. Prijedlog zakona o dopuni zakona o Prezidijumu Sabora Narodne Republike Hrvatske.
1. Prijedlog zakona o narodnim odborima kotara ; 2. Prijedlog zakona o narodnim odborima gradova i gradskih općina ; 3. Prijedlog zakona o narodnim odborima općina ; 4. Prijedlog zakona o izboru i opozivu odbornika narodnih odbora ; 5. Prijedlog zakona o dopuni zakona o Prezidijumu Sabora Narodne Republike Hrvatske.