Uloga Siska u doba istočne krize i bosanskog ustanka 1875.-1878. godine / Dragutin Pavličević.
Uloga Siska u doba istočne krize i bosanskog ustanka 1875.-1878. godine / Dragutin Pavličević.