Stav hrvatske javnosti i štampe prema Srbiji u doba istočne krize 1875-1878. godine / Dragutin Pavličević.
Stav hrvatske javnosti i štampe prema Srbiji u doba istočne krize 1875-1878. godine / Dragutin Pavličević.