Moravski Hrvati : povijest, život, kultura / Dragutin Pavličević ; [geografsko-kartografski suradnik Tomislav Jelić].
Moravski Hrvati : povijest, život, kultura / Dragutin Pavličević ; [geografsko-kartografski suradnik Tomislav Jelić].