Dva dokumenta o radu Povijesnog društva u Zagrebu godine 1870. godine / Dragutin Pavličević
Dva dokumenta o radu Povijesnog društva u Zagrebu godine 1870. godine / Dragutin Pavličević