Stvaranje socijalističke Jugoslavije / Franjo Tuđman.
Stvaranje socijalističke Jugoslavije / Franjo Tuđman.