Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji : 1918. - 1941. / Franjo Tuđman.
Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji : 1918. - 1941. / Franjo Tuđman.