Organizaciono-politički aspekti djelovanja Narodnog fronta u Slavoniji 1945.-1951. / Katarina Spehnjak.
Organizaciono-politički aspekti djelovanja Narodnog fronta u Slavoniji 1945.-1951. / Katarina Spehnjak.