Simpozij općenarodne obnove u istočnom i obalnom pojasu : Zadar, 6-8 lipnja 1974. /
Simpozij općenarodne obnove u istočnom i obalnom pojasu : Zadar, 6-8 lipnja 1974. /