100 godina Hrvatske socijaldemokracije / Autor izložbe i kataloga Dušan Plećaš
100 godina Hrvatske socijaldemokracije / Autor izložbe i kataloga Dušan Plećaš