Godišnja adresa pretsednika Ruzvelta : Objavljeno od strane vlade SAD.a / Franklin D. Roosevelt
Godišnja adresa pretsednika Ruzvelta : Objavljeno od strane vlade SAD.a / Franklin D. Roosevelt