Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini : jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919-1929 / Andrej Rahten.
Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini : jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919-1929 / Andrej Rahten.