Republika - svemu svijetu dika! : H. R. S. S. i Treća internacionala / [M. Radošević].
Republika - svemu svijetu dika! : H. R. S. S. i Treća internacionala / [M. Radošević].